tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Dariusz Makulec

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, praca magisterska z zakresu prawa pracy, ukończona aplikacja prokuratorska w Lublinie, aplikacja adwokacka w Warszawie, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wszechstronna wiedza prawnicza i doświadczenie praktyczne zdobyte w trakcie dotychczasowej pracy zawodowej pozwala na efektywniejsze prowadzenie sprawy klienta zarówno w aspekcie cywilistycznym, pracy, gospodarczym i karnistycznym. Wiedza merytoryczna została wsparta udziałem w wielu sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego dotyczącego roszczeń o zapłatę i prawa pracy dotyczących wypowiedzenia umów o pracę, nawiązania stosunku pracy, dopuszczenia do pracy czy spraw o zapłatę. Nieocenionym jest doświadczenie zdobyte we współpracy z przedsiębiorcami i klientami indywidualnymi w zakresie poszukiwania i wypracowywania skutecznych rozwiązań prawanych pojawiających się zagadnień.

W związku ze stałą obsługą prawną przedsiębiorców, jak i równeż współpracą z przedsiebiorcami w sprawach indywidualnych posiada doświadczenie praktyczne i specyficzną wiedzę w stosowaniu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, zarówno w trakcie sporów sądowych, negocjacji, prowadzenia sprawa na etapie przedsądowym, czy potrzebie szukania skutecznych rozwiązań na płaszczyźnie prowadzonej działaności i przepisów prawa.    

Dodatkowo bogate doświadczenie zdobyte w trakcie aplikacji prokuratorskiej w połączeniu z aplikacją adwokacką pozwoliło poznać specyfikę prawa karnego zarówno od strony oskarżyciela (prokuratora), jak i obrońcy. Aplikacja prokuratorska umożliwiła zdobycie wszechstronnej wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego ujętego w różnych aktach prawnych.  Aplikacja adwokacka stanowiła uzupełnienie i pogłębienie zdobytej wiedzy prawniczej. Ponadto praca zawodowa wykonywana w kancelarii radców prawnych oraz w ramach patronatu pozwoliła zdobyć wiedzę w zakresie spraw karnych z punktu wiedzenia obrońcy podejrzanego/oskarżonego i pełnomocnika pokrzywdzonego oraz w aspekcie specyfiki prawa karnego gospodarczego.