Usługi

W ramach prowadzonej działalności naszej Kancelarii świadczymy usługi w postaci porad prawnych, czynności prawnych na etapie przedsądowym, jak i również reprezentacji na etapie przedsądowym i w toku postępowania. Prowadząc sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy, gospodarczego, rodzinnego i oświatowego przygotowujemy pisma procesowe m.in. wezwania do zapłaty, stanowiska prawne, pozwy, wnioski, zawiadomienia o możliwości popełniana przestępstwa, pisma procesowe, apelacje, zażalenia, kasacje, skargi kasacyjne.

W sprawach karnych, cywilnych, pracowniczych czy gospodarczych oferujemy pomoc prawną nie tylko w przygotowaniu wskazanych powyżej pisma procesowych, ale również jesteśmy obecni w trakcie przesłuchań na każdym etapie postępowań, w trakcie mediacji i prowadzonych negocjacji odbywających się między stronami.

Prowadzimy również sprawy sądowe dotyczące spraw gospodarczych i spraw z zakresu prawa pracy. Nasi adwokaci reprezentują zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorców.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy swoje usługi w Mińsku Mazowieckim, Warszawie, Garwolinie, jak i w Nowym Sączu.

 

Prawo cywilne

Udzielamy zarówno porad, jak i reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości. Nasza kancelaria zajmuje się rozwiązywaniem sytuacji spornych obejmujących prawo cywilne. Między innymi przygotowujemy opinie prawne, tworzymy pisma upoważniające do odstąpienia od umowy oraz wezwania do zapłaty. Zajmujemy się również sporządzaniem pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, wniosków o ubezpieczenie i o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jesteśmy również obecni podczas mediacji i negocjacji pomiędzy stronami oraz przygotowujemy ugody.

Kompleksowa informacja o zakresie świadczonych usług w tym zakresie znajduje się w zakładce prawo cywilne.

 

Prawo karne

Świadczymy swoją pomoc na trzech etapach postępowania: przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. W zależności od etapu sprawy, prawo karne dzieli strony na podejrzanego lub oskarżonego oraz pokrzywdzonego. Zajmujemy się reprezentowaniem przed sądami wszystkich stron procesowych. Nasi adwokaci mogą występować nie tylko w roli obrońcy podejrzanego/oskarżonego oraz sporządzać odpowiednie wnioski odwołania i sprzeciwu. Reprezentujemy również jako pełnomocnik pokrzywdzonego i przygotowujemy akty oskarżenia (prywatnego czy subsydiarnego).

Kompleksowa informacja o zakresie świadczonych usług w tym zakresie znajduje się w zakładce prawo karne.

 

Prawo pracy, prawo oświatowe

Zajmujemy się rozwiązywaniem sporów dotyczących pracownika oraz pracodawcy. Zarówno prawo pracy, jak i oświatowe obejmują postępowanie sądowe, jak i pozasądowe. Świadczymy usługi obejmujące obie te dziedziny prawa. Działaniami sądowymi, jakie podejmujemy, jest między innymi sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, z zakresu zakazu konkurencji, odpowiedzialności dyscyplinarnej czy kar porządkowych, uzyskanie odszkodowania za mobbing oraz dyskryminację. Oferujemy również czynności pozasądowe, na przykład sporządzamy pozwy o uchylenie kar oraz zajmujemy się sprawami związanymi z urlopami oraz awansem zawodowym nauczycieli.

Kompleksowa informacja o zakresie świadczonych usług w tym zakresie znajduje się w zakładce prawo pracy, prawo oświatowe.

 

Prawo gospodarcze, przedsiębiorcy

Z usług naszej kancelarii możesz skorzystać również wtedy, kiedy Twoja firma ma problemy finansowe, grozi jej upadłość oraz kontrahent nie chce opłacić faktury. Prawo gospodarcze to najczęściej kwestie zobowiązań - wierzytelności i różnorodnych umów cywilnoprawnych. W ramach świadczonych usług z tej dziedziny, pomagamy również w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmujemy się także reprezentowaniem firmy przed sądem w sprawach związanych z uzyskiwaniem roszczeń i pełną obsługą podmiotów gospodarczych.

Kompleksowa informacja o zakresie świadczonych usług w tym zakresie znajduje się w zakładce prawo gospodarcze, przedsiębiorcy.

 

Prawo rodzinne

Zajmujemy się reprezentowaniem naszych Klientów na rozprawach związanych między innymi z ustaleniem kontaktów, alimentów, władzy rodzicielskiej oraz z rozwodem i separacją. Prawo rodzinne obejmuje nie tylko rozwód, ale również zajmuje się przyznaniem, ograniczeniem lub pozbawieniem rodziców/rodzica kontaktów z dzieckiem. Prowadzimy także spraw o ustalenie ojcostwa oraz alimenty, w tym sporządzamy pozwy oraz wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W zakresie spraw rozwodowych dodatkowo określamy podział wspólnego majątku oraz ewentualnego nałożenia obowiązku alimentacyjnego także na byłego małżonka. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, będziemy także uczestniczyć w mediacjach i negocjacjach między stronami.

Kompleksowa informacja o zakresie świadczonych usług w tym zakresie znajduje się w zakładce prawo rodzinne.