tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Kancelaria adwokacka

Nasza kancelaria adwokacka mająca siedzibę w Warszawie świadczy wszechstronną pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa. W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, organizacjami społecznymi i związkowymi. W swojej pracy opieramy się na merytorycznej i rzeczowej argumentacji prawnej, stawiając na innowacyjność i merytoryczne podejście do zleconych spraw. Zapewniamy możliwość skorzystania z pomocy prawnej drogą elektroniczną e-mail czy skype. Każdy adwokat kancelarii świadczy usługi prawne w siedzibie Kancelarii w Warszawie, jednocześnie mając na uwadze możliwości jakie dają środki komunikacji porozumiewania się na odległość jesteśmy dostępni dla klientów z terenu całego kraju, w tym Wołomina, Pruszkowa, Żyrardowa, Grójca, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Garwolina, Sochaczewa, Mińska Mazowieckiego, Legionowa, Ząbek. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej oferujemy pomoc prawną zasadniczo w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, prawa karnego i wykroczeń, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Szczegółowe informacje w zakresie systemów wynagrodzeń i form współpracy znajdują się w pozostałych zakładach.

W poszczególnych zakładch informujemy szczegółowo Państwa o świadczonej przed adwokatów pomocy prawną w poszczególnych dziedzinach prawa. 

 
Prawo cywilne

Nasza kancelaria świadczy pomoc w zakresie prawa cywilnego. Uczestniczymy w postępowaniach pozaprocesowych i przedprocesowych (porady, opinie, umowy, pisma) oraz postępowaniach sądowych (pozwy, wnioski, odwołania itp.).

Prawo gospodarcze, przedsiębiorcy

Prawo gospodarcze łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin, w tym prawa cywilnego, handlowego czy węższe dziedziny związane z określonymi rodzajami działalności gospodarczej. Zapewniamy pełną obsługę prawną przedsiębiorców.

Prawo karne

W sprawach regulowanych prawem karnym nasza kancelaria zapewnia obsługę na wszystkich etapach prowadzonego postępowania – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Uczestniczymy w przesłuchaniach i procesach.

Prawo pracy, oświatowe

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa pracy, w tym również z zakresu prawa oświatowego. Reprezentujemy klientów w czynnościach pozasądowych i sądowych. Zapraszamy do poznania szczegółowego zakresu usług w tej dziedzinie.

Prawo rodzinne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego, uczestnicząc w postępowaniu pozaprocesowym, przedprocesowym i sądowym. Do głównych typów spraw należą: rozwód, separacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, ustalenie opieki.

Rozwody

Rozwód to trudny moment w życiu całej rodziny. Zespół naszej Kancelarii Adwokackiej wykazuje się stosownym podejściem i przygotowaniem merytorycznym do prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego o tak osobistym charakterze.

Spadki

Świadczymy pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Zajmujemy się sprawami o rozporządzanie majątkiem, dziedziczenie bądź roszczeniami związanymi z dziedziczeniem. Zapewniamy obsługę na terenie całego kraju.

Obsługa prawna

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się sprawami z szeroko rozumianego prawa handlowego, prawa pracy oraz prawa cywilnego, w tym rejestracją spółek, stowarzyszeń, fundacji.