Adwokat Dariusz Makulec

Kancelaria oferuje wszechstronną pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, biznesowych, organizacji społecznych i związkowych. Kilkuletnia praca w kancelarii prawniczej ugruntowała zdobyte doświadczenie i wiedzę. Czynniki te pozwoliły stworzyć elastyczną  i zapewniającą kompleksową obsługę prawną Kancelarię, która w trakcie współpracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów przedstawiając różnorodne rozwiązania prawne w zleconej sprawie.

W swojej praktyce prawniczej Kancelaria stawia sobie za cel profesjonalizm w działaniu, najwyższą jakość świadczonych usług, skrupulatność, zaufanie i stały kontakt z klientem. Dzięki tym czynnikom każdy klient posiada bieżącą wiedzę o statusie prowadzonej sprawy i ma gwarancję indywidualnego podejścia przez prawnika do jego sprawy.

Jednocześnie wszystkie podejmowane czynności prawne są na bieżąco analizowane i konsultowane z klientem, który ostatecznie po przedstawionej argumentacji prawnej decyduje o dalszym kierunku prowadzonej sprawy.

Ważną cechą Kancelarii jest również jej innowacyjność zapewniająca dostęp do pomocy prawnej on-line oraz kontakt z klientem on-line.

Takie rozwiązanie pozwala na stały kontakt z prawnikiem co przekłada się na oszczędność cennego czasu i podjęcie szybkiej decyzji, która jak wynika z doświadczenia, niejednokrotnie może mieć znaczące znacznie w podejmowaniu ewentualnych dalszych czynnościach prawnych.

W zakresie wynagrodzenie przedstawiamy do Państwa dyspozycji kilka wygodnych i elastycznych systemów:
za prowadzenie sprawy, godzinowy, ryczałtowy, mieszany, success fee.

W ramach współpracy z klientami Kancelarii zawsze w sposób elastyczny podchodzimy do kwestii wynagrodzenia. Wszystkie proponowane systemy wynagrodzenia Kancelarii uzależnione są od złożoności i zakresu świadczonej pomocy prawnej. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy:

  • system za prowadzenie zleconej sprawy, kwota wynagrodzenia ustalana indywidualnie z klientem w zależności od złożoność zleconej sprawy,
  • system godzinowy za czas pracy prawnika,
  • system ryczałtowy – miesięczne wynagrodzenie,
  • system mieszany ryczałtowo – godzinowy - wykonanie usługi prawniczej uwzględniającej określony zakres usług prawnych i świadczenie usług prawnych wpadkowych poza umówionym zakresem wówczas uzgadniamy system godzinowy lub wynagrodzenie za daną sprawę.
  • Ponadto proponujemy wynagrodzenie success fee tj. jest odpowiednio mniejsza stawka wynagrodzenia za prowadzenie sprawy i dodatkowe wynagrodzenie za wygranie sprawy w całości lub w określonym zakresie.