Prawo gospodarcze, przedsiębiorcy

W chwili obecnej codzienna działalność przedsiębiorstw oznacza konieczność znajomości wielu dziedzin prawa. Potocznie mówimy o prawie gospodarczym związanym z poszczególnymi dziedzinami praw jak prawo cywilne np. umowy, prawo pracy, prawo handlowe czy szereg aktów prawnych regulujących wąskie dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców np. prawo własności przemysłowej.

Znajomość wskazanych przepisów prawa i możliwość konsultacji dokonywana przed dokonaniem czynności prawnej np. zawarciem umowy czy zatrudnieniem pracownika pozwala niejednokrotnie uniknąć w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów, które jak wynika z naszego doświadczenia pochłania później tak cenny czas każdego przedsiębiorcy.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawa przedsiębiorców przyczynia się do rozwiązywania szeregu wątpliwości natury prawnej już na etapie wstępnym w wielu dziedzinach prawa. Ceniąc czas naszych klientów wielokrotnie w swojej pracy wykorzystujemy środki komunikacji elektronicznej.

Obecnie współpracujemy z kilkoma przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi we wskazanych dziedzinach prawa. Mając na uwadze fakt, że obsługa prawa to bardzo szerokie pojęcie przedstawiamy poniżej uszczegółowienie świadczonej na rzecz przedsiębiorców pomocy prawnej.

 

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Adwokat prawo gospodarcze – czynności pozasądowe i sądowe