tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo gospodarcze, przedsiębiorcy

W chwili obecnej codzienna działalność przedsiębiorstw oznacza konieczność znajomości wielu dziedzin prawa. Potocznie mówimy o prawie gospodarczym związanym z poszczególnymi dziedzinami praw jak prawo cywilne np. umowy, prawo pracy, prawo handlowe czy szereg aktów prawnych regulujących wąskie dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców np. prawo własności przemysłowej.

Znajomość wskazanych przepisów prawa i możliwość konsultacji dokonywana przed dokonaniem czynności prawnej np. zawarciem umowy czy zatrudnieniem pracownika pozwala niejednokrotnie uniknąć w przyszłości wielu niepotrzebnych problemów, które jak wynika z naszego doświadczenia pochłania później tak cenny czas każdego przedsiębiorcy.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawa przedsiębiorców przyczynia się do rozwiązywania szeregu wątpliwości natury prawnej już na etapie wstępnym w wielu dziedzinach prawa. Ceniąc czas naszych klientów wielokrotnie w swojej pracy wykorzystujemy środki komunikacji elektronicznej.

Obecnie współpracujemy z kilkoma przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi we wskazanych dziedzinach prawa. Mając na uwadze fakt, że obsługa prawa to bardzo szerokie pojęcie przedstawiamy poniżej uszczegółowienie świadczonej na rzecz przedsiębiorców pomocy prawnej.

 

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Adwokat prawo gospodarcze – czynności pozasądowe i sądowe

  • obsługa prawna przedsiębiorców (prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne);
  • windykacja wierzytelności – postępowanie przedsądowe – negocjacje, mediacja, postępowanie sądowe – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne – wnioski egzekucyjne;
  • prawo zamówień publicznych dla wykonawców i podwykonawców;
  • umowy/statuty spółki cywilnej, spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna);
  • przygotowanie dokumentacji i rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana wypisów, wypowiedzenie przez wspólnika, wystąpienie wspólnika, zbycie ogółu praw i obowiązków, zbycie udziałów i akcji;
  • przygotowanie dokumentacji i rejestracja stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, fundacji;
  • uchylenie, stwierdzenie nieważności, ustalenie nieistnienia uchwał;
  • odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu, w tym art. 299 ksh;
  • ogłoszenie upadłości;
  • reprezentacja przed sądem.