Prawo budowlane

Kwestie związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o Prawie budowlanym. Przepisy w niej zawarte określają również zasady funkcjonowania organów administracji publicznej we wskazanych obszarach. Regulacje dotyczą obiektów budowlanych takich jak budynki mieszkalne, budowle, obiekty liniowe, obiekty małej architektury, tymczasowe obiekty budowlane, jak też procesów takich jak budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont. Przepisy dotyczą również urządzeń, terenów budowy, uprawnień do dysponowania budowlą czy dokumentacji (m.in. powykonawczej, budowy, itp.).

Jakie sprawy podlegają prawu budowlanemu?

Dynamiczny rozwój branży budowlanej z jednej strony sprzyja powstawaniu nowych inwestycji. Z drugiej jednak strony determinuje konieczność wprowadzania przez organy ustawodawcze nowelizacji istniejących ustaw regulujących tę dziedzinę gospodarki. Nasza kancelaria adwokacka obserwuje zmiany na tym polu i aktualizuje swoją wiedzę o nowe przepisy. Udzielamy wsparcia osobom prywatnym oraz przedsiębiorcom, w tym inwestorom publicznym, deweloperom, generalnym wykonawcom budowlanym i podwykonawcom, w tym w zakresie ogólnie pojętego prawa cywilnego i gospodarczego.

Pomoc oferujemy w różnego rodzaju postępowaniach, w tym między innymi w:

Na czym polega wsparcie kancelarii adwokackiej?

Jedną z najczęściej udzielanych form pomocy jest doradztwo. Prawnik doradza Klientom, przedstawiając możliwe ścieżki wyjścia z zaistniałej sytuacji, opiera się przy tym na stosowanych przepisach, przedstawiając rozwiązania ustnie bądź pisemnie. Ponadto kancelaria adwokacka może zapewnić wsparcie w postaci sporządzania wniosków i odwołań od różnego rodzaju decyzji podjętych przez organy I instancji. Adwokat może przygotować stosowne skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W jego kompetencjach kancelarii leży także zaopiniowanie umów np. o roboty budowlane, prowadzenie negocjacji w sporach między Inwestorami a Wykonawcami. Adwokat ma również prawo do reprezentowania swoich Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami, jak też przed bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. W celu skonsultowania sytuacji prawnej bądź ustalenia zakresu obsługi prawnej prosimy o kontakt z jedną z naszych filii w Warszawie, Pruszkowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Nowym Sączu.