Prawo karne

Procedura postępowania w sprawach karnych jest odmienna w wielu aspektach od innych procedur, w tym w zakresie etapów prowadzonego postępowania – postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze. Z uwagi na znaczenie i doniosłość czynności oraz składanych oświadczeń w sprawach karnych istotne jest, by już w początkowy etapie postępowania – postępowanie przygotowawcze – posiadać pełną wiedzę o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania oraz zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną jako zaoferować może adwokat prawo karne. Szczególnie istotne są uprawnienia zarówno osób przesłuchiwanych w charakterze podejrzanego, w tym prawo do kontaktu z adwokatem, prawo do odmowy składania wyjaśnień, jak i również osoby przesłuchiwanej w charakterze świadka przy pouczeniu o treści art. 183 kpk - w tym prawo do stawienia się na przesłuchanie z pełnomocnikiem, jak i również prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Ten etap postępowania jest w przypadku sprawy karnych bardzo istotnym i wymaga konsultacji z adwokatem zajmującym się tematyką prawa karnego. Złożone w trakcie pierwszego przesłuchania wyjaśnienia zazwyczaj będą miały duże znaczenie dla toczącego się postępowania, a niejednokrotnie będą decydować o odpowiedzialności za zarzucany czyn zabroniony. Dlatego tak specyficznym jest rola adwokata prawa karnego w tego typu sprawach.

W sprawach, które reguluje prawo karne zapewniamy merytoryczną informację prawną, reprezentujemy Państwa na każdym etapie postępowania, bierzemy udział z Państwem w czynnościach procesowych, zgłaszamy wnioski dowodowe.

Nasza kancelaria zapewnia pomoc prawnika w dziedzinie prawa karnego na terenie nie tylko Warszawy, ale i całego kraju. Zakres świadczonej pomocy prawnej w tej dziedzinie prawa dotyczy osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych, ale i osób pokrzywdzonych. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat usług, które świadczy każdy prawnik z naszej kancelarii, mającej siedzibę w Warszawie.

 

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Postępowanie przygotowawcze m.in.:

Podejrzany

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o  skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;  
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;   
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Pokrzywdzony

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowy i innych;
 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach;
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia;
 • sporządzenie powództwa adhezyjnego (powództwo cywilne w postępowaniu karnym), wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem;
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami.

Postępowanie sądowe, w tym postępowanie uproszczone, przyspieszone m.in.

Oskarżony

Pokrzywdzony

 

Do głównego rodzaju spraw prowadzonych adwokatów prawa karnego Kancelarii należą:

Przestępstwa gospodarcze - nadużycie zaufania, przekupstwo menadżerskie, przekupstwo sportowe, oszustwo kapitałowe, pranie brudnych pieniędzy, utrudnianie dochodzenia roszczeń, pozorne bankructwo, dowolne zaspokojenie wierzycieli i inne.

Przestępstwa – zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężki uszczerbek na zdrowiu i inne uszkodzenia ciała, bójka i pobicie, spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń np.: pożaru, katastrofa w ruchu lądowym, wypadek w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwość lub pod wpływem środka odurzającego, pozbawienie wolności, groźby karalne, stalking, szantaż, znęcanie, niealimentacja, pomówienie, naruszenie praw pracowniczych, łapownictwo, płatna protekcja, nadużycie funkcji, fałszywe zeznania, naruszenie zakazu sądowego, grupa zorganizowana, posiadanie broni palnej, tajemnica przedsiębiorstwa, fałszowanie dokumentu, niszczenie, ukrycie dokumentów, kradzież, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, zniszczenie mienia, paserstwo i inne.

Wykroczenia – naruszenie przepisów ruchu drogowego, kolizje drogowe, timeshare, kradzież poniżej 250 zł,  paserstwo i zniszczenie mienia poniżej 250 zł i inne.

Postępowanie karne wykonawcze m.in.