tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo rodzinne - rozwód

Sprawy z zakresu praw rodzinnego, w tym sprawy o rozwód czy separację bardzo często dotykają osobistych i delikatnych problemów prywatnych, które wymagają ze strony adwokata szczególnego podejścia i obszernej wiedzy merytorycznej pozwalającej na wszechstronne wyjaśnienie i przedstawienie Państwu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Adwokat rozwód - adwokaci Kancelarii dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu praktycznemu zapewnią Państwu kompleksową pomoc prawną na całym etapie prowadzonej sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie wielokrotnie zwłaszcza w sprawach o rozwód czy podział majątku podejmujemy inicjatywę poczynienia zgodnych ustaleń z drugą stroną postępowania jeszcze na etapie postępowania przedsądowego. Przedmiotowe pozwala uniknąć niejednokrotnie długiego postępowania sądowego.

Jednocześnie w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami niezbędnym jest profesjonalne przygotowanie stanowiska w sprawie podpartego dowodami i wnioskami dowodowymi. Należy jedynie wskazać, że o złożoności spraw np. o rozwód świadczy, iż de facto zazwyczaj obejmuje ona również kwestię alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, korzystania ze wspólnego mieszkania, jak i również może obejmować podział majątku.

Szczegółowy zakres spraw prowadzonych przez adwokatów Kancelarii mającej siedzibę w Warszawie został przedstawiony poniżej.

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe m.in.

 • porady prawne;
 • udziału w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami;
 • sporządzenie porozumień w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów. 

Postępowanie sądowe m.in.:

 • sporządzenie pozwu, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedzi na pozew/wniosek;
 • sporządzenie środków odwoławczych - apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • sporządzenie wniosku o zabezpieczenie (w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, alimentów i innych);
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności;

Do głównego rodzaju spraw prowadzonych przez Kancelarię należą:

 • adwokat rozwód i separacja - przesłanki, zakres powództwa (alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, wspólny majątek małżonków), zabezpieczenia powództwa (alimenty na dziecko i powoda, zabezpieczenie w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów), mediacje;
 • alimenty - pozew o alimenty, obniżenie i podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku;
 • władza rodzicielska - ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie;
 • kontakty z dzieckiem - ograniczenie, pozbawienie, przyznanie;
 • ustalenie ojcostwa, wyprawka, kontakty z dzieckiem i alimenty.