Prawo rodzinne - rozwód

Sprawy z zakresu praw rodzinnego, w tym sprawy o rozwód czy separację bardzo często dotykają osobistych i delikatnych problemów prywatnych, które wymagają ze strony adwokata szczególnego podejścia i obszernej wiedzy merytorycznej pozwalającej na wszechstronne wyjaśnienie i przedstawienie Państwu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Adwokat rozwód - adwokaci Kancelarii dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu praktycznemu zapewnią Państwu kompleksową pomoc prawną na całym etapie prowadzonej sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, podział majątku, alimenty, władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Jednocześnie wielokrotnie zwłaszcza w sprawach o rozwód czy podział majątku podejmujemy inicjatywę poczynienia zgodnych ustaleń z drugą stroną postępowania jeszcze na etapie postępowania przedsądowego. Przedmiotowe pozwala uniknąć niejednokrotnie długiego postępowania sądowego.

Jednocześnie w przypadku braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami niezbędnym jest profesjonalne przygotowanie stanowiska w sprawie podpartego dowodami i wnioskami dowodowymi. Należy jedynie wskazać, że o złożoności spraw np. o rozwód świadczy, iż de facto zazwyczaj obejmuje ona również kwestię alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, korzystania ze wspólnego mieszkania, jak i również może obejmować podział majątku.

Szczegółowy zakres spraw prowadzonych przez adwokatów Kancelarii mającej siedzibę w Warszawie został przedstawiony poniżej.

 

W zakresie tej dziedziny prawa świadczymy następujące usługi:

Postępowanie pozaprocesowe i przedprocesowe m.in.

Postępowanie sądowe m.in.:

Do głównego rodzaju spraw prowadzonych przez Kancelarię należą: