tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy świadczymy kompleksową obsługę prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W zakresie czynności przesądowych znacząca ilość prowadzonych spraw dotyczy sporządzania umów o pracę i kontraktów menadżerskich, które uwzględniają wymagania pracowników i osób zajmujących stanowiska menadżerskie, a także pracodawców np.: postanowienia umowne dotyczące zakazu konkurencji czy tajemnicy przedsiębiorstwa.

Częstymi czynnościami prawnymi są sprawy dotyczące rozwiązania czy wypowiedzenia umów o pracę, a także wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających poprzedzone wnikliwą analizą prawą każdego indywidualnego przypadku. Ponadto wielokrotnie w pojawiają się kwestie dotyczące odpowiedzialności porządkowej pracowników czy tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminu świadczeń socjalnych i innych. W zakresie czynności sądowych najczęstszym rodzajem sprawy są spory sądowe dotyczące przygotowania pozwu czy odpowiedzi na pozew, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy) i innych.

Więcej informacji w zakładce usługi, a następnie ikonka prawo pracy i prawo oświatowe.