Prawo oświatowe

W zakresie prawa oświatowego adwokaci naszej Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak również placówkom oświatowym czy organom prowadzącym. W tej dziedzinie prawa, jak i pozostałych świadczymy pomoc prawną w Warszawie, jak i również na obszarze całego kraju, w tym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Doświadczenie i merytoryczna wiedza adwokata naszej Kancelarii w zakresie prawa oświatowego podparta jest kilkuletnią współpracą z jednym z oddziałów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzięki temu posiadamy wszechstronną wiedzę naszych adwokatów w zakresie prawa oświatowego, w tym Karty Nauczyciela.

Najczęstszym rodzajem spraw, z którymi spotykają się w swojej praktyce adwokaci Kancelarii są nawiązanie stosunku pracy określone w art. 10 i następnych Karty Nauczyciela, wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, a w tym stan nieczynny, odprawa, ograniczenie zatrudnienia. Ponadto wielokrotnie pojawiają się kwestie urlopu dla poratowania zdrowia, zasiłku na zagospodarowanie, kar dyscyplinarnych i porządkowych, a także prawa przysługujących na podstawie kodeksu pracy.

Pozostałe kategorie spraw z zakresu prawa oświatowego podejmowane przez adwokatów z naszej Kancelarii dotyczą powierzenia stanowiska dyrektora, odwołania ze stanowiska dyrektora i wicedyrektora, likwidacja placówek oświatowych, jak i również uprawnień członków związku zawodowego.

Szczegółowy zakres świadczonej pomocy prawnej w Warszawie i na obszarze całego kraju przez adwokatów Kancelarii w zakresie prawa oświatowego znajdują się w zakładce usułgi, a nastepnie ikonka prawo pracy, prawo oświatowe,