Prawo zobowiązań

Mianem zobowiązania określa się stosunek prawny pomiędzy dwiema bądź więcej osobami, na mocy którego jedna ze stron może wysuwać wobec drugiej strony żądania określonego działania albo jego zaniechania. Prawo zobowiązań stanowią bowiem regulacje prawne dotyczące wymiany dóbr i usług. Można wskazać przy tym, iż określa mechanizmy obrotu majątkowego między podmiotami prawa cywilnego. Źródłem takich zobowiązań mogą być umowy np. sprzedaży, darowizny, o dzieło, zlecenia, budowlane, komisu itp., ale także czyny niedozwolone czy bezpodstawne wzbogacenie.

W jakich sprawach znajduje zastosowanie prawo zobowiązań?

Z uwagi, iż przedmiotem tej gałęzi prawa cywilnego jest stosunek prawny zachodzący w efekcie określonego działania, zachowania – nazywanego świadczeniem, prawo zobowiązań może regulować świadczenia różnego rodzaju: jednorazowe, okresowe i ciągłe; podzielne i niepodzielne, zamiennie i niezamienne, a także mogą odnosić się do rzeczy oznaczonych indywidualnie (co do tożsamości) bądź rodzajowo ( co do gatunku).

W obszarze konkretnych czynności ze strony naszej kancelarii adwokackiej możemy udzielić pomocy między innymi poprzez:

Ze wsparcia prawnego kancelarii adwokackiej mogą skorzystać przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, zawiązujące różnego rodzaju umowy. W szczególności zaś pomoc adwokata może być nieoceniona przy umowach, w następstwie których dojdzie do znacznych obciążeń finansowych bądź które poskutkują związaniem się z podmiotem czy osobą na długi czas. Doradztwo prawnika wskazane jest także przy umowach sporządzonych niejasno, niejednoznacznie i w skomplikowany sposób. Na konsultacje z adwokatem z naszej kancelarii można się umówić w jednej z filii w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Sączu, Garwolinie, Pruszkowie.

Kancelaria adwokacka a prawo zobowiązań

Zgodnie z obowiązującą ogólną regułą wykonywania zobowiązań, dłużnik powinien wykonać zobowiązanie w zgodzie z treścią oraz mając na uwadze cel społeczno-gospodarczy oraz zasady współżycia społecznego – w razie konieczności również obowiązujące zwyczaje. Kancelaria adwokacka zapewnia w tym obszarze pomoc prawną opierając się na zdobytym doświadczeniu i wiedzy.