Prawo rzeczowe

Prawo polskie określa prawo do konkretnej rzeczy za pośrednictwem dziedziny prawa cywilnego jakim jest prawo rzeczowym. Regulacje dotyczące tego obszaru zawarte zostały w Kodeksie cywilnym i dotyczą powstawania, treści, zmian oraz ustania prawa własności i innych praw do rzeczy.

Jakie postępowania reguluje przedmiotowy zakres prawa?

W obszarze praw rzeczowych znajdują się kwestie związane z własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym czy prawem rzeczowym ograniczonym. Najszerzej i najmocniej wybija się na czoło prawo własności, które daje osobie uprawnionej szereg korzyści oraz możliwości wykorzystania danej rzeczy. Istnieje także szereg form prawa rzeczowego ograniczonego, które daje możliwość korzystania z rzeczy na innych zasadach niż własność czy użytkowanie wieczyste, a zalicza się do nich np. służebności, zastaw, hipotekę, itp.

Na czym polega wsparcie kancelarii adwokackiej?

W ramach pomocy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego nasza kancelaria adwokacka udziela porad w formie ustnej i pisemnej. Obok doradztwa zapewniamy sporządzenie stosownych opinii oraz przygotowujemy dokumentację spełniającą wymagania formalne i merytoryczne, a także reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami. Adwokat z kancelarii oferuje wsparcie w:

Indywidualne konsultacje z prawnikiem mogą Państwo przeprowadzić w jednej z filii naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Pruszkowie, Nowym Sączu.