tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo rzeczowe

Prawo polskie określa prawo do konkretnej rzeczy za pośrednictwem dziedziny prawa cywilnego jakim jest prawo rzeczowym. Regulacje dotyczące tego obszaru zawarte zostały w Kodeksie cywilnym i dotyczą powstawania, treści, zmian oraz ustania prawa własności i innych praw do rzeczy.

Jakie postępowania reguluje przedmiotowy zakres prawa?

W obszarze praw rzeczowych znajdują się kwestie związane z własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym czy prawem rzeczowym ograniczonym. Najszerzej i najmocniej wybija się na czoło prawo własności, które daje osobie uprawnionej szereg korzyści oraz możliwości wykorzystania danej rzeczy. Istnieje także szereg form prawa rzeczowego ograniczonego, które daje możliwość korzystania z rzeczy na innych zasadach niż własność czy użytkowanie wieczyste, a zalicza się do nich np. służebności, zastaw, hipotekę, itp.

Na czym polega wsparcie kancelarii adwokackiej?

W ramach pomocy w sprawach z zakresu prawa rzeczowego nasza kancelaria adwokacka udziela porad w formie ustnej i pisemnej. Obok doradztwa zapewniamy sporządzenie stosownych opinii oraz przygotowujemy dokumentację spełniającą wymagania formalne i merytoryczne, a także reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami. Adwokat z kancelarii oferuje wsparcie w:

  • zakresie wykonywania prawa własności, przysługującego kilku osobom,
  • obszarze zniesienia współwłasności, w tym nakładów i roszczeń związanych z korzystaniem,
  • postępowaniu w przedmiocie nabycia,
  • zakresie ochrony własności przy jego naruszeniu przez osobę trzecią,
  • zakresie użytkowania wieczystego, w kwestiach m.in. wniosków o ustalenie nieuzasadnionej aktualizacji opłat,
  • wniosków o aktualizację uzasadnioną opłat w innej wysokości,
  • ustanowienie bądź znoszenia ograniczonych praw rzeczowych, m.in. służebności przesyłu, służebności osobistej,
  • służebności gruntowej, itp.

Indywidualne konsultacje z prawnikiem mogą Państwo przeprowadzić w jednej z filii naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Pruszkowie, Nowym Sączu.