Odszkodowania

W wyniku nieszczęśliwego wypadku może dojść do urazów, które spowodują znaczny uszczerbek na zdrowiu. Wtedy warto skorzystać z pomocy Kancelarii, za której pośrednictwem możliwe będzie uzyskanie rekompensaty w formie odszkodowania.

Kancelaria z Warszawy świadczy wsparcie, obejmujące pomoc w gromadzeniu dokumentacji i wszelkich niezbędnych materiałów, a także reprezentowania Klientów przed organami administracyjnymi w sprawach o uzyskanie zadośćuczynienia, zarówno w przypadku, gdy nie zostaje ono przyznane, jak i w sytuacji, gdy jego wysokość nie jest satysfakcjonująca dla Klienta.

Zakres usług

W tym zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi przedprocesowe w postaci przekazania Klientowi wszechstronnej informacji dotyczącej postępowania na etapie leczenia, celem zebrania jak najpełniejszej dokumentacji powstałej szkody.

Sporządzamy również wniosek o wypłatę odszkodowania do właściwego zakładu ubezpieczeń, ewentualnie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Prowadzimy w imieniu Klienta ewentualne rozmowy z zakładem ubezpieczeń, w zakresie warunków porozumienia.

W przypadku niesatysfakcjonującej Klienta wysokości przyznanego odszkodowania w zakresie naprawienia szkody i zadośćuczynienia, wysokości przyznanej renty sporządzamy pozew do sądu i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym.

Prowadzone sprawy

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach odszkodowawczych, dotyczących uzyskania należnej rekompensaty za straty poniesione w wyniku m.in. wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy czy nieszczęśliwych zdarzeń, w wyniku których doszło do uszkodzeń ciała bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu. Adwokat świadczy także wsparcie w uzyskaniu zadośćuczynienia w przypadku utraty mienia bądź śmierci osoby bliskiej.

Pomoc prawna z zakresu odszkodowań, pozwala na uzyskanie rekompensaty m.in. za koszty leczenia, dojazdy do specjalistycznych placówek, za dochód utracony wskutek niedyspozycji. Adwokat podejmuje się również spraw o przyznanie renty, jeśli osoba która doznała urazu, nawet pomimo długotrwałego leczenia, nie może wrócić do poprzednio wykonywanej pracy bądź zmuszona jest do przekwalifikowania zawodowego, a także ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie odszkodowania dostępny jest w zakładce usługi – prawo cywilne, znajdującej się na naszej stronie internetowej.