tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Odszkodowania

W tym zakresie prawa cywilnego świadczymy usługi przedprocesowe w postaci przekazania klientowi wszechstronnej informacji dotyczącej postępowania na etapie leczenia celem zebrania jak najpełniejszej dokumentacji powstałej szkody. Sporządzamy również wniosek o wypłatę odszkodowania do właściwego zakładu ubezpieczeń ewentualnie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody. Prowadzimy w imieniu klienta ewentualne rozmowy z zakładem ubezpieczeń w zakresie warunków porozumienia.

W przypadku niesatysfakcjonującej klienta wysokości przyznanego odszkodowania w zakresie naprawienia szkody i zadośćuczynienia, wysokości przyznanej renty sporządzamy pozew do sądu i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie odszkodowania znajduje się w zakładce usługi, a następnie ikonka prawo cywilne.