tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Obsługa prawna

Nasza Kancelaria mająca siedzibę w Warszawie świadczy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. Jesteśmy elastyczni w zakresie określania sytemu wynagrodzeń za świadczoną pomoc prawną obejmującą szeroko rozumiane prawo handlowe, prawo pracy i prawo cywilne.

Świadczymy pomoc na obszarze Warszawy, jak i również całego kraju, wykorzystując możliwości jakie dają środki komunikacji elektronicznej. W ramach obsługi prawnej adwokaci Kancelarii wykonują usługi z zakresu rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowy Rejestrze Przedsiębiorców, dokonania zmian, wypowiedzenia i wystąpienia wspólnika, zbycia ogółu praw i obowiązków, zbycia udziałów, windykacji wierzytelności, czynności z zakresu prawa pracy. W sprawach sądowych zapewniamy profesjonalną reprezentację adwokata przed sądem, przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sporządzamy sprzeciwy i zarzuty, wnioski o zabezpieczenie, reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym.

Udzielamy również pomocy prawnej w zakresie przygotowania dokumentacji i rejestracja stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców czy fundacji. Szczegółowy zakres obsługi prawnej świadczonej przez adwokatów Kancelarii znajduje się w zakładce usługi, a następnie prawo gospodarcze, przedsiębiorcy