Obsługa prawna

Nasza Kancelaria mająca siedzibę w Warszawie, świadczy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów gospodarczych. Jesteśmy elastyczni w zakresie określania sytemu wynagrodzeń za świadczoną pomoc prawną, obejmującą szeroko rozumiane prawo handlowe, prawo pracy i prawo cywilne.

Świadczymy pomoc na obszarze Warszawy, jak i również całego kraju, wykorzystując możliwości jakie dają środki komunikacji elektronicznej.

Obsługa prawna dla firm - zakres usług

Wsparcie Kancelarii dedykowane jest zarówno niewielkim, jak i dużym przedsiębiorstwom, które pragną zadbać o bezpieczeństwo swojej organizacji. Obsługa prawna polecana jest we wszystkich aspektach działalności firmy, takich jak m.in. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie warunków zawieranych umów oraz prawne regulowanie wszystkich kwestii związanych z działalnością firmy.

Kancelaria świadczy również wsparcie w przygotowaniu wszelkich wniosków i niezbędnej dokumentacji, z uwzględnieniem wprowadzanych zmian w przepisach oraz regulacji prawnych, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów formalnych, które mogą przełożyć się na wydłużenie czasu prowadzonych spraw.

W ramach obsługi prawnej dla firm, adwokaci Kancelarii wykonują usługi z zakresu rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowy Rejestrze Przedsiębiorców, dokonania zmian, wypowiedzenia i wystąpienia wspólnika, zbycia ogółu praw i obowiązków, zbycia udziałów, windykacji wierzytelności, czynności z zakresu prawa pracy.

Prowadzone sprawy

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz podejmuje się reprezentowania swoich Klientów przed urzędami i wszelkimi organami administracyjnymi, zarówno na terenie Warszawy, jak i innych miast.

W sprawach sądowych zapewniamy profesjonalną reprezentację adwokata przed sądem, przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sporządzamy sprzeciwy i zarzuty, wnioski o zabezpieczenie, reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym. Zakres wsparcia świadczonego przez adwokata, dopasowywane jest indywidualnie pod kątem każdego Klienta, co pozwala zadbać o interesy firmy i dobrać rozwiązania, będące najbardziej dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności.

Adwokat podejmuje się również reprezentowania Klientów w szeregu spraw, w tym także trudnych, wśród których można wyróżnić m.in. sprawy związane z windykacją wierzytelności czy z zakresu prawa pracy, w których ważne jest zgromadzenie rzetelnego materiału dowodowego.

Udzielamy również pomocy prawnej w zakresie przygotowania dokumentacji i rejestracji stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców czy fundacji. Szczegółowy zakres obsługi prawnej świadczonej przez adwokatów Kancelarii znajduje się w zakładce usługi, dostępnej na stronie internetowej, a następnie prawo gospodarcze, przedsiębiorcy.