Separacja

Obszarem prawa rodzinnego, w którym wsparcia udziela nasz adwokat są sprawy o rozwód, separację, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska i inne. Można uznać, że stanowi ona formę pośredniego rozwiązania, dając czas małżonkom na sprawdzenie, czy całkowite rozejście się – a w dalszej konsekwencji rozwód – jest jedynym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji. Separacja stanowi bowiem instytucję prawną i jest orzekana przez sąd, jednak w przeciwieństwie do rozwodu można ją cofnąć. Przesłanką konieczną jest wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia, jednak nie trwałego – tak jak ma to miejsce w przypadku spraw rozwodowych. Skutkiem separacji jest między innymi:

Wsparcie kancelarii adwokackiej

W sprawach dotyczących separacji – podobnie jak w sprawach rozwodowych – dochodzi do ustalenia winy rozkładu pożycia. Ponadto sąd orzekając reguluje również kwestie dotyczące ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz ustalenia odnośnie wysokości alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci. Należy przy tym mieć na uwadze, że sąd może nie orzec separacji, jeśli w efekcie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Ponadto brak orzeczenia w przedmiotowym obszarze może wystąpić, jeżeli pozytywne rozpatrzenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Adwokat z naszej kancelarii w sprawach o separację może:

Ponadto w naszej kancelarii adwokackiej prawnik oferuje wsparcie w sprawach i obszarach bezpośrednio związanych, a także wynikających z nowego stanu w związku małżeńskim. Adwokat udziela także pomocy w postępowaniach dotyczących rozdzielności majątkowej, wyłączenia od dziedziczenia, alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku.

W celu przeprowadzenia konsultacji z prawnikiem należy skontaktować z jedną z filii naszej kancelarii w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Pruszkowie, Nowym Sączu.