Władza rodzicielska

Cały kompleks uprawnień, przysługujących rodzicom względem ich dzieci, określany jest jako władza rodzicielska. Obejmuje ona prawa i obowiązki rodzica wobec małoletniego dziecka, które mają na celu zagwarantowanie mu odpowiedniej opieki i zapewnienie ochrony jego interesów, bowiem podstawowym kryterium, determinującym treść władzy rodzicielskiej jest w świetle prawa dobro dziecka. Przepisy prawne, regulujące ten obszar, zamieszczone są przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, jednak mogą być regulowane również innymi ustawami, w zależności o zakresu właściwości w konkretnej sytuacji. Władza rodzicielska wygasa w momencie osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednak wcześniej może dojść do jej ograniczenia lub odebrania matce, ojcu, a nawet obojgu rodzicom.

W jakich przypadkach rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Ponadto pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek zaprzeczenia macierzyństwa bądź ojcostwa, unieważnienia uznania dziecka, a także zmiany prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo w wyniku skargi o wznowienie postępowania. W każdym z tym przypadków można skonsultować się z prawnikiem. Nasza kancelaria adwokacka umożliwia spotkania w jednej z pięciu filii w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Nowym Sączu i Pruszkowie.

Władza rodzicielska a rozwód

Do naszych adwokatów często w przedmiotowym temacie zgłaszają się małżeństwa z małoletnimi dziećmi, które podjęły decyzję o separacji bądź rozwodzie. Żadna z tych sytuacji nie zdejmuje z rodziców obowiązków ani praw względem dziecka. Właśnie dlatego w sprawach rozwodowych czy o separację można przedstawić porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie bądź separacji. W kancelarii adwokackiej otrzymają Państwo pomoc w negocjacjach z małżonkiem w tym obszarze. Prawnik może również zapewnić wsparcie w postępowaniu, które uwzględnia organiczne władzy rodzicielskiej matki bądź ojca do określonych praw i obowiązków.

Nasza kancelaria adwokacka pomaga obu stronom w sporządzaniu planu wychowawczego, aby stanowił wspólne rozstrzygnięcie obojga rodziców i był dopasowany do zaistniałej sytuacji, a także miał na uwadze dobro dziecka. Adwokat pomaga pod względem formalnym i merytorycznym przygotować taki dokument, dbając, aby zawierał wszelkie wymagane prawnie elementy jak m.in. spędzanie czasu w okresie świątecznym, wakacyjnym, podczas ferii zimowych, sposób odwiedzin, sposób odbioru dziecka od drugiego rodzica, itp.