Spadki

Prawo spadkowe jest obszerną dziedziną prawa cywilnego regulującą wiele aspektów prawnych związanych z rozporządzeniem majątkiem, jego dziedziczeniem czy roszczeniami związanymi z dziedziczeniem. W zakresie przedmiotowej dziedziny prawa adwokaci Kancelarii świadczą pomoc prawną na terenie Warszawy, jak i obszaru całego kraju w zakresie dotyczących m.in. stwierdzenia nabycia lub działu spadku, w tym wraz ze zniesieniem współwłasności, uznania za niegodnego dziedziczenia, zachowku, przyjęcia spadku, w tym proste bądź z dobrodziejstwem inwentarza oraz jego odrzucenia.

Prowadzenie przedmiotowych spraw wielokrotnie wymaga przygotowania odpowiednich wniosków dowodowych, które pozwolą potwierdzić istnienie określonych okoliczności czy faktów, a których przygotowanie wymaga wiedzy i doświadczenia podpartego praktyką zawodową adwokatów Kancelarii.

Wiemy również jak doniosłe znaczenie ma składanie oświadczeń woli w sprawach spadkowych. W takim przypadku ważnym jest dokonanie merytorycznej oceny prawnej zaistniałej sytuacji prawnej i udzielenie kompleksowej informacji prawnej o znaczeniu i konsekwencjach rodzaju składanego oświadczenia woli.

Szczegółowy zakres oferowanej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego przez adwokatów Kancelarii mającej swoją siedzibę w Warszawie znajduje się w zakładce usługi, a następnie prawo cywilne.