tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Wierzytelność

Świadczymy usługi prawne w zakresie dochodzenia zapłaty wierzytelności pieniężnych, które mogą powstać z różnych tytułów prawnych. Zapewniamy stałą obsługę prawną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej czy skypa.

Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie postępowania przedsądowego, postępowania sądowego, postępowania zabezpieczającego i postępowania egzekucyjnego. Przygotowujemy pisma przedprocesowe (wezwania do zapłaty), odpowiedzi na pisma przedprocesowe, porozumienia pomiędzy stronami, wypowiedzenia umów, odstąpienia od umów, rozwiązania umów.

Przygotowujemy pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, wnioski o zabezpieczenie roszczeń, wnioski o zabezpieczenie dowodów. Sporządzamy apelacje, zażalenie, skargi kasacyjne, wnioski o wznowienie postępowania. Po zakończonym postępowaniu sądowym przygotowujemy wnioski o egzekucję. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie wierzytelności znajduje się w zakładce usługi, następnie prawo cywilne oraz prawo gospodarcze, przedsiębiorcy