tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Rozwód

Sprawy rozwodowe w związku z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wymagają zazwyczaj rozstrzygnięcia kilku aspektów, a mianowicie istnienia przesłanek rozwiązania związku małżeńskiego tj. trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, ustalenia kwestii wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku pomiędzy małżonkami czy alimentów na rzecz jednego z małżonków.

W tym zakresie prawa rodzinnego oferujemy prowadzenie czynności przedprocesowych zmierzających do uzgodnienia wszystkich kwestii wskazanych powyżej celem polubownego i szybkiego zakończenia wytoczonego powództwa. W przypadku braku możliwości polubownego określenia przez strony wszystkich czy niektórych kwestii wskazanych powyżej przygotowujemy pozew wraz z bardzo istotnymi w takich sprawach wnioskami o zabezpieczenie powództwa, dotyczącymi zazwyczaj kontaktów z dzieckiem, alimentów w trakcie postępowania, alimentów celem zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku występowania po stronie pozwanej prezentujemy klientowi możliwości i warianty oponowania przeciwko zgłaszanym przez stronę powodową wniosków. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie rozwodów znajduje się w zakładce prawo cywilne.