tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Prawo karne

W zakresie tej dziedziny prawa swoją wiedzę i doświadczenie opieramy na odbytej aplikacji prokuratorskiej i aplikacji adwokackiej, a także kilkuletnie pracy i współpracy z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w prawie karnym, jak i również kancelariami radców prawnych. Nasze usługi dotyczą zarówno osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych i pokrzywdzonych.

Należy wskazać, iż postępowanie karne zasadniczo dzieli się na postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe i postępowanie wykonawcze. W ramach postępowania przygotowawczego dokonujemy czynności, które dotyczą udziału w czynnościach procesowych, sporządzania zażaleń na stosowane środki zapobiegawcze, sporządzaniu wniosków o skierowanie spraw do mediacji. W przypadku pokrzywdzonego ponadto sporządzamy m.in. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, subsydiarny akt oskarżenia. W ramach postępowania sądowego bierzemy udział w postępowaniu jako obrońca czy pełnomocnik, sporządzamy wnioski o dobrowolne poddanie się karze, środki odwoławcze – apelacje, zażalenie, kasacje. W ramach postępowania wykonawczego sporządzamy wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania i inne.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie prawa karnego znajduje się w zakładce usułgi, a następnie ikonka prawo karne.