tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Kontakty z dzieckiem

Ten zakres prawa rodzinnego wielokrotnie pojawia przy innego rodzaju prowadzonych sprawach dotyczących m.in. rozwodu czy separacji. Jednakże przedmiotowe sprawy są niejednokrotnie samodzielnym przedmiotem sporu pomiędzy rodzicami dziecka.

Prowadzenie przedmiotowego postępowania zmierza zazwyczaj do zapewnienia klientowi odpowiednich do jego sytuacji i oczekiwań kontaktów z dzieckiem. Wielokrotnie przygotowanie odpowiedniego stanowiska w sprawie pozwala zawrzeć porozumienie już na pierwszej rozprawie. Przedmiotowe postępowania charakteryzują się również potrzebą zapewnienia pomocy prawnejpo zakończeniu postępowania w celu właściwego wywiązywania się przez drugą stronę z określonych w orzeczeniu czy ugodzie zakresu kontaktów z dzieckiem.

Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie kontaktów z dzieckiem znajduje się w zakładce usługi, a nastepnie ikonka prawo rodzinne.