tel. 693-832-836

skype: dariusz.makulec

e-mail: dariusz.makulec@makulec.com

Alimenty

W tym zakresie prawa rodzinnego taktyka procesowa prowadzenia sprawy zależy od rodzaju powództwa, które może dotyczyć żądania zasądzenia alimentów, żądania obniżenia czy podwyższenia alimentów oraz żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

We wskazanych powyżej sprawach bardzo ważnym aspektem jest przygotowanie materiału dowodowego, który pozwoli na udowodnienie zazwyczaj dwóch najistotniejszych przesłanek, a mianowicie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego i możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. W przedmiotowych sprawach ważnym aspektem są również podjęcie ewentualnych rozmów ugodowych ze stroną przeciwną, a także zabezpieczenie powództwa poprzez zawarcie w piśmie procesowym wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu.

Po zakończonym postępowaniu sądowym ważnym elementem jest przygotowanie właściwego wniosku o egzekucję, który pozwoli skutecznie wyegzekwować zasądzone alimenty na rzecz klienta. Szczegółowy zakres świadczonych usług prawnych w dziedzinie alimentów znajduje się w zakładce usługi, a następnie prawo rodzinne.